Wednesday, October 26, 2016

HITSA tunnustas Eestimaa koole tunnustustahvliga „Digitaalselt aktiivne kool“

Tallinnas Reaalkoolis toimunud IKT sügiskonverentsil 26.oktoobril 2016 andis Haridusinnovatsiooni sihtasutus HITSA üle üldhariduses toimuvas digipöördes silma paistnud koolidele tunnustustahvli  „Digitaalselt aktiivne kool“ . 
Kokku tunnustati ligemale 40 Eestimaa kooli kolmel tasemel: pronkstasemel, hõbetasemel ja kuldtasemel. Tunnustuse osaliseks said ka mitmed Ida-Virumaa koolid sh Sillamäe Gümnaasium, keda tunnustati pronkstaseme tunnustustahvliga. 

Meie kooli digitaalse aktiivsuse eestvedajad on infotehnoloog Juulia Devadze ja arvutiõpetajad Sergei Varankin ja Natalia Prishvitsyna-Merkureva.

Palju õnne meile!

Rohkem saab lugeda HITSA kodulehelt siin.


Sunday, May 25, 2014

Sillamäe Gümnaasiumi sisekoolituse õppekava "Õpetaja digipädevused"Sillamäe Gümnaasium on uus üldhariduskool Eesti haridusmaastikul. 2012.aastal õppetööd alustanud nn puhas gümnaasium on alustanud aktiivselt uue õppekava elluviimist. Meil on olemas kõik võimalused kvaliteetseks õppetööks. Meil on piisavalt arvuteid, digitahvlid, dokumendikaamerad, video ja audiotehnika. Hea tehnika olemasolust iseenesest aga ei piisa. Vajalik on selle kasutamise oskus, oskus tuleb aga õppimise ja teineteise julgustamise kaudu.
Sillamäe Gümnaasiumi õppekava eeldab õpetajatelt häid teadmisi ja heal tasemel oskusi infotehnoloogias - nii digitehnika, arvutitarkvara kui haridustehnoloogia tundmisel, kasutamisel ja ka õpilaste õpetamisel.
Käesolev õppekava on valminud gümnaasiumi kõigi õpetajate osalemisel ja HITSA poolt korraldatava koolimeeskondade koolituse “Õppeprotsessi juhtimine digiajastul” raames.
Õppekava on koostamisel kasutasime õpetajate seas läbi viidud google keskkonnas läbi viidud arvuti ja haridustehnoloogia kasutamise oskusi selgitava küsitluse läbiviimist.
Võtsime aluseks õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste ISTE pädevused. Õppekava on õpetajakeskne - kõigepealt on esitatud õpitulemused ja seejärel teemad..
Õppekava koosneb neljast peamisest teemaplokist – kontoritarkvara tundmine, ühistöövahendite kasutamine, õppematerjlide visualiseerimine ja multimeedia.
Õppetöös rakendame täiskasvanu koolituse põhimõtteid - lühiloengud, konsulteerimine ja iseseisev õppimine.

Suured tänud kõigile, kes aitasid seda õppekava koostada.

Arno Kaseniit
direktor

Õppekava on siin

Wednesday, April 2, 2014

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

02.04.2014 Viimsis

Sillamäe Gümnaasiumi Digi-meeskond koolitusel
 2.aprilli hommikul vara alustasid meie gümnaasiumi digimeeskonna liikmed - Arno, Natalia, Juulia ja Katerina sõitu Tallinna suunas Viimsisse, kus kahel päeval arutatakse ja õpitakse õppeprotsessi juhtimist digiajastul.

HITSA Innovatsioonikeskus kutsus meie gümnaasiumi esinduse meeskonnakoolitusele, mille eesmärk on selgitada, millised  on digiajastu nõudmised ja  kuidas peab olema korraldatud õpetamine ja õppimine haridusasutuses,   et tänane õppija tuleks edukalt toime eesseisvate  väljakutsetega.

Kahe päeva jooksul arutatakse:
  • Kuidas juhtida õppeprotsessi tänapäeval?
  • Missugune on õpilaste arengut toetav kaasaegne õpikeskkond?
  • Missugused on tulevikuoskused?Saturday, January 25, 2014

Noorte heategevusball Sillamäel

18. jaanuaril toimus Sillamäe Kultuurikeskuses Sillamäe Gümnaasiumi poolt korraldatud noorte heategevusball, mille peakorraldajateks olid keelte õppetooli ja loovusainete õpetajad.

Balli kangelasteks olid 16 väga ilusat ja soliidset gümnaasiumiõpilaste tantsupaari. Külalisi- lapsevanemaid, õpetajaid, õpilasi ja balli toetajaid kogunes üle 250 inimese.

Narvast pärit tantsuorkestri esituses kõlas nii klassikaline ballimuusika kui ka polonees, ladinarütmid - väga mitmekesine ja ilus tantsumuusika.

Balli käigus ja kutsete lunastamisest saadud annetused lähevad  Sillamäe lapse tervise toetuseks ja Tartu Ülikooli Lastekliinikule mängumaja ostmiseks.Suur tänu kõigile kes panustasid balli ettevalmistusse ja kes osalesid ballil ja toetasid nii korraldajaid kui ka õpilasi. Kõige suurem tänu meie gümnaasiumi toredatele õpilastele, kes ballil oma tantsuoskuse ja stiilse riietuse- ja käitumismaneeridega hiilgasid!

 

Saturday, May 26, 2012

Sillamäe Gümnaasiumi tegemised

Siin blogis kajastame sündmusi, mida on korraldanud Sillamäe Gümnaasium või milles on olnud meie kool osaleja.

Blogi meeskond